Badania rynku

Jesteś tutaj:    Strona Główna / Badania rynku

Kod: KON-BAD-RYN

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem Badania rynku? Skontaktuj się z nami >>

 

Charakterystyka kursu

Kurs koncentruje się na zagadnieniach dotyczących badań rynkowych – ich rodzajach, metodach, rezultatach. Uczestnicy uzyskają wiedzę potrzebną do prowadzenia badań rynku od etapu planowania, poprzez realizację do analizy wyników i przygotowania raportu. Kurs prowadzony jest z nastawieniem na opanowanie umiejętności praktycznych dopasowanych do specyfiki określonego przedsiębiorstwa.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób, które projektują, zlecają lub wykonują badania rynkowe (np. pracowników działów marketingu)

 

Czas trwania

24 godziny lekcyjne

 

Metody

Mini-wykłady, ćwiczenia grupowe i indywidualne, gry symulacyjne, analizy metod i raportów.

 

Zagadnienia

Rola badań rynkowych w procesie podejmowania decyzji

Możliwości wykorzystania badań rynkowych

Porównanie badań ilościowych i jakościowych

Specyfika badań ilościowych
        Zalety i wady badań ilościowych
        Cele i uzyskiwane informacje
        Procedura prowadzenia badań ilościowych: przygotowanie dobrego kwestionariusza, organizacja badania,           zbieranie danych
        Statystyczna analiza danych – średnie, procenty, testy istotności
        Prezentacja wyników i przygotowanie raportu

Wybrane metody badań ilościowych
        Ankieta
        Copyt test
        Blind test (ślepe próby)

Specyfika badań jakościowych
        Zalety i wady badań jakościowych
        Cele i uzyskiwane informacje
        Procedura prowadzenia badań jakościowych: przygotowanie scenariusza i materiałów do badania,
          organizacja badania, rekrutacja osób do badań
        Specyfika jakościowej analizy danych
        Prezentacja wyników i przygotowanie raportu

Wybrane metody badań jakościowych
        Zogniskowane wywiady grupowe (tzw. grupy fokusowe lub FGI)
        Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)
        Metody projekcyjne (indywidualne i grupowe)
        Grupy kreatywne

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

  • wiedzą na czym polega prowadzenie badań rynkowych z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych
  • znają podstawowe metody badawcze
  • potrafią samodzielnie stworzyć adekwatny do sytuacji firmy plan badań i dobrać odpowiednie metody
  • potrafią tworzyć kwestionariusze do badań ankietowych, copy test, blind test
  • potrafią ocenić ofertę firmy badawczej, przygotowane metody i raport badawczy